​KE chwali nas za wydawanie unijnych funduszy

numer 2454 - 10.10.2019 ▶ Gospodarka

FINANSE Polska jest nie tylko największym beneficjentem unijnej polityki spójności, lecz także liderem w skutecznym wydatkowaniu przeznaczonych na ten cel funduszy. – Jesteście stawiani w UE jako przykład państwa, które dobrze sobie radzi z absorpcją unijnych pieniędzy – ocenia analityk Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że od początku członkostwa w Unii Europejskiej, a więc od 2004 r., polski budżet zasilony został kwotą na poziomie 163 mld euro. Najwięcej, bo 103 mld euro, przeznaczono na politykę spójności, a na drugim miejscu znalazła się wspólna polityka rolna z kwotą ponad 55 mld euro. Z kolei Polska od początku swojego członkostwa w UE do unijnej kasy wpłaciła 53 mld euro, co oznacza, że bilans jest korzystny dla nas i wynosi ok. 110 mld euro.

Kwota otrzymana z UE obejmuje w największym stopniu środki na infrastrukturę, ochronę środowiska, badanie i rozwój, kapitał ludzki. – Polska jest w specyficznej sytuacji dlatego, że zdecydowanie najwięcej korzysta z unijnej polityki spójności – zwraca uwagę Filip Skawiński, analityk Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Polityka spójności obejmuje środki sięgające 350 mld euro, co stanowi ok. 1/3 budżetu Unii Europejskiej w obecnej siedmioletniej perspektywie finansowej, która jeszcze trwa. – Polska jest zdecydowanie największym beneficjentem tej polityki, która służy temu, żeby państwa słabiej rozwinięte doganiały te wyżej rozwinięte. I ten proces doganiania następuje w Polsce w sposób bardzo efektywny, spektakularny – ocenił Skawiński.

Analityk reprezentujący Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaznaczył, że temu, kto wydaje więcej, jest trudniej skutecznie to zrobić. Zwrócił uwagę, że środki te dzielone są na ogromną liczbę projektów, jest ich co najmniej 200 tys. w ciągu perspektywy finansowej. Mimo że skala tego zadania jest ogromna, Polska świetnie sobie z nim radzi.

– Jeśli chodzi o procent wydanych pieniędzy, Polska jest mniej więcej w połowie stawki, ale biorąc pod uwagę, jak duża to jest kwota, to w liczbach bezwzględnych jest zdecydowanym liderem – podkreślił Skawiński. Jednocześnie dodał, że mimo tak znacznych kwot Polska ma bardzo niski procent nieprawidłowości wykrytych przy wydatkowaniu unijnych funduszy. – Można powiedzieć, że Polska jest stawiana w UE jako przykład państwa, które bardzo dobrze sobie radzi z wykorzystywaniem funduszy UE i że te pieniądze przynoszą korzyści – podsumował analityk.

(jak, PAP)

Autor: jak

Powrót

© FORUM S.A