Polski eksport rośnie w siłę

numer 2454 - 10.10.2019 ▶ Gospodarka

RAPORT Polska dołączyła do elitarnego grona 25 największych eksporterów na świecie w 2018 r. – wynika z analizy Banku Pekao. Za dynamiczny wzrost eksportu odpowiadają jednak w dużym stopniu koncerny zagraniczne.

Eksport stał się dźwignią rozwojową polskiej gospodarki, wzrastając w ostatnich kilkunastu latach niemal czterokrotnie. Nadwyżka w handlu zagranicznym kształtowała się w ostatnich trzech latach na rekordowych poziomach 70–80 mld zł. – W ciągu zaledwie kilkunastu lat relacja polskiego eksportu do PKB zwiększyła się o ponad 20 pkt proc. do poziomu 55 proc. w 2018 r. Spośród blisko 90 krajów o liczbie ludności przekraczającej 10 mln mieszkańców silniejszy wzrost odnotował na całym świecie tylko Wietnam – powiedział Michał Krupiński, prezes Pekao.

Jednak blisko połowa wartości naszego eksportu jest udziałem 11 tys. firm z kapitałem zagranicznym. Aż dwie trzecie największych eksporterów w naszym kraju to lokalne spółki córki globalnych koncernów. Jednocześnie 27 proc. łącznej wartości dodanej zawartej w polskim eksporcie wytwarzane jest poza granicami kraju. To więcej nie tylko od średniej dla krajów rozwiniętych, lecz także większości gospodarek rozwijających się.

Polska produkcja eksportowa jest też silnie zorientowana na rynek unijny. Zaledwie jedna piąta sprzedaży zagranicznej trafia na rynki pozaeuropejskie. Do Chin wysyłamy towary o łącznej wartości ok. 2,5 mld dol., tj. zaledwie 15 proc. tego, co trafia z Polski do niewielkich Czech. Taka orientacja eksportu może być w długiej perspektywie sporym wyzwaniem. Tym bardziej że Unia Europejska zalicza się obecnie do najsłabiej rosnących regionów świata.

(p. woz.)

Autor: p. woz.

Powrót

© FORUM S.A