Pieniądze płyną na Śląsk

numer 2454 - 10.10.2019 ▶ Gospodarka

Zaniedbywany przez lata region śląski znów może liczyć na wsparcie. Dzięki dobrej współpracy rządu i samorządu do regionu trafiło właśnie 85 mln zł na odnawialne źródła energii, 150 mln zł na program #StopSmog i 270 mln zł w programie Infrastruktura i Środowisko. W najbliższych dniach pojawią się kolejne projekty w Programie dla Śląska.

Jak zapowiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, liczący dziś 87 projektów Program dla Śląska ma zostać rozbudowany do blisko 100 inicjatyw. Są nawet szanse na powiększenie puli unijnych środków dla regionu, bowiem woj. śląskie od wielu miesięcy aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do skutecznego wykorzystania funduszy z nowego budżetu UE. – Nasz region ma potencjał, aby efektywnie przejść przez proces transformacji i wejść na nową ścieżkę rozwoju gospodarczego, naukowego, medycznego i społecznego – zapewnia marszałek Jakub Chełstowski.

Jak ocenia Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Śląsk może być wzorem dla wielu innych regionów w Europie. – W nowej unijnej perspektywie finansowej woj. śląskie będzie mogło liczyć na znaczące środki wspierające transformację regionu, zarówno z funduszy spójności, jak i innych źródeł – zaznacza. – Polityka spójności dalej będzie ogromna, a Polska otrzyma w tym zakresie największą kopertę. W tej polityce spójności prawie jedna trzecia środków będzie związana z transformacją – dodaje.

Na Śląsku przygotowane są w tym zakresie duże projekty, np. przedsięwzięcia służące internacjonalizacji działalności firm, kompleksowej inwentaryzacji terenów zdegradowanych czy stworzeniu efektywnego akceleratora biznesowego. – Wiemy, że nowa Komisja Europejska utworzy specjalny fundusz sprawiedliwej transformacji. Liczymy na to, że część tych środków będzie mogła być na to wykorzystana – podkreśla Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Atuty regionu dostrzega też minister Jerzy Kwieciński. – Przez lata Śląsk był sercem przemysłu, sercem gospodarki Polski. W ostatnich kilkunastu latach tę swoją pozycję bardzo wyraźnie tracił. My jako państwo, jako rząd powinniśmy tę pozycję Śląska odbudować, nie tylko w interesie samego Śląska, lecz także w interesie całego kraju. Program dla Śląska ma w tym pomóc – podkreśla. W ramach tego programu nowe projekty prezentuje premier Mateusz Morawiecki, który jest liderem śląskiej listy PiS w wyborach parlamentarnych.

Autor: Mariusz Andrzej Urbanke

Powrót

© FORUM S.A