Orędzie fatimskie jest wciąż aktualne

numer 2456 - 12.10.2019 ▶ Wywiad

Papież Benedykt XVI mówił w 2010 r., że orędzie fatimskie i jego ostrzeżenie wciąż zachowuje aktualność i wcale nie należy do przeszłości.

W niedzielę 13 października mija kolejna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, które miały miejsce w 1917 r. w okresie od 13 maja do 13 października. Do czego Matka Boża nawoływała w Fatimie?

Orędzie fatimskie jest wezwaniem do nawrócenia, zwłaszcza do podejmowania modlitwy różańcowej, do postu oraz do udziału w nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca. Jest także wezwaniem do papieża, aby w łączności ze wszystkimi biskupami świata dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jak bardzo orędzie fatimskie powiązane jest z historią XX w.?

Matka Boża mówiła, że jeśli wypełni się lub nie pewne praktyki duchowe, to wpłynie to na wydarzenia historyczne. Konkretnie chodziło o powstrzymanie błędów Rosji. Niecałe trzy tygodnie po objawieniu w październiku 1917 r. wybuchła rewolucja bolszewicka. Dlatego błędy Rosji identyfikowano z komunizmem. Tak uważali m.in. Pius XII, Jan Paweł II czy Benedykt XVI. Pius XII poświęcił świat Sercu Maryi, ale bez łączności z biskupami i bez wymienienia Rosji. Inaczej postąpił Jan Paweł II po zamachu 13 maja 1981 r. Papież postanowił wypełnić prośby Maryi. Dokonał zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi w marcu 1984 r. w łączności z biskupami, z tym że głośno nie wypowiedział formuły, że zawierza Rosję. Trwa spór, czy to zawierzenie było całkowitym wypełnieniem orędzia. Siostra Łucja powiedziała, że Niebo przyjęło to poświęcenie. Kilka miesięcy potem zaczął się proces upadku komunizmu i upadku Związku Radzieckiego, który zakończył się 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Komunizm rozprzestrzenił się na znaczną część świata. Poza nim samym co jeszcze można zaliczyć do błędów, które wyszły z Rosji?

Po pierwsze jest to legalizacja aborcji w lipcu 1920 r. Przed dojściem bolszewików do władzy aborcja we wszystkich krajach świata była zabroniona. Komunizm upadł, ale ten błąd pozostał. Drugi błąd to rewolucja seksualna. Ona wcale nie zaczęła się w latach 60. w USA z pokoleniem dzieci kwiatów, ale właśnie w Rosji bolszewickiej. Wtedy padło hasło Aleksandry Kołłontaj, komisarza ludowego w rządzie bolszewików, „seks jak szklanka wody”. Co ciekawe, na rozkaz Stalina w 1926 r. zaniechano tej polityki ze względu na bardzo szkodliwe skutki społeczne, takie jak kryzys demograficzny, rozpad małżeństw, choroby weneryczne itp. Działacze komunistyczni zaangażowani w rewolucję seksualną poczuli się zdradzeni i przenieśli się do Niemiec. Wtedy Berlin stał się stolicą rewolucji seksualnej. Główną rolę w jej propagowaniu odgrywali komuniści, zwłaszcza Wilhelm Reich. Po dojściu Hitlera do władzy działacze ci wyjechali do USA, gdzie kontynuowali swoją działalność na amerykańskich kampusach. Byli bardzo skuteczni, bo rewolucja seksualna wybuchła w USA w latach 60. Benedykt XVI mówił w 2010 r., że orędzie fatimskie i jego ostrzeżenie wciąż zachowuje aktualność i wcale nie należy do przeszłości.

Mówi się obecnie o kryzysie w Kościele. Czy ma on jakiś związek z Fatimą?

Wielu znawców Fatimy uważa, że nie cała treść objawienia została ujawniona. Jest tam część dotycząca kryzysu w Kościele. To sugerowały wypowiedzi siostry Łucji, która zdawała się wiedzieć nieco więcej, niż ujawniono. Jednak gdybyśmy przyjęli taką wersję, że Kościół nie ujawnił pełnej treści objawień, to musielibyśmy uznać Jana Pawła II i Benedykta XVI za oszustów. Dlatego bardziej prawdopodobne jest, że siostra Łucja pozostawiła przesłanie skierowane bezpośrednio do papieża, niebędące częścią orędzia fatimskiego. Moim zdaniem więcej na ten temat będzie można się dowiedzieć, kiedy zostaną ujawnione notatki siostry Łucji. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny siostry, a wiadomo, że pozostawiła blisko 20 tys. stron zapisków.

Powrót

© FORUM S.A