Nie zabraknie pieniędzy na programy społeczne rządu

numer 2456 - 12.10.2019 ▶ Wywiad

Obserwowany w ostatnich latach skokowy wzrost wpływów podatkowych to wynik zarówno dobrej sytuacji makroekonomicznej, jak również wielu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, ograniczających straty z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania. Uszczelnienie systemu podatkowego traktowane jest priorytetowo i będzie kontynuowane.

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada brak deficytu, pierwszy raz od 1989 r. Wielu ekonomistów wyraża jednak obawę, że rząd nie poradzi sobie z jego realizacją w obliczu zapowiadanych kosztownych programów społecznych i inwestycyjnych. Co Pan na to?

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) to istotne źródło dochodów zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego – w 2019 r. udział jednostek samorządu terytorialnego w PIT wynosi 49,93 proc., a w CIT 22,86 proc. Musimy zaznaczyć, że w 2018 r. odnotowano najwyższy w ostatnim dziesięcioleciu wzrost dochodów zarówno z podatku PIT, jak i z podatku CIT. Cyfry mówią więc same za siebie – wpływy z PIT w 2018 r. wyniosły 110,8 mld zł i były aż o 28 mld zł wyższe niż w 2015 r. Wpływy w 2018 r. z podatku CIT wyniosły 44,3 mld zł i były również znacznie wyższe niż w 2015 r. – o 11 mld zł.

Jaka jest przyczyna tego skokowego wzrostu wpływów podatkowych?

Powyższy wzrost to wynik zarówno dobrej sytuacji makroekonomicznej, jak wielu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, ograniczających straty z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania. Do działań tych zaliczyć należy publikowanie ostrzeżeń przed optymalizacją podatkową, wdrożenie dla wszystkich przedsiębiorców systemu miesięcznego raportowania sprzedaży i zakupów (JPK) czy też wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Podjęto również wiele działań legislacyjnych w obszarze podatków dochodowych, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, polegających w szczególności na rozdzieleniu źródeł przychodów w podatku CIT, limitowaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów, wprowadzeniu minimalnego podatku dochodowego od wartości nieruchomości komercyjnych, wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących leasingu samochodów osobowych, ograniczeniu cienkiej kapitalizacji, modyfikacji przepisów dotyczących zagranicznej jednostki kontrolowanej, podatkowej grupy kapitałowej.

Jak wygląda to w liczbach?

W okresie styczeń–lipiec 2019 r. łączne wpływy budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z podatku PIT wyniosły 67,3 mld zł i były wyższe o 8 mld zł, czyli o 14 proc., od wpływów w analogicznym okresie 2018 r. Natomiast wpływy z podatku CIT wyniosły 31,9 mld zł i były wyższe o 5,3 mld zł, czyli o 20 proc., od wpływów w analogicznym okresie 2018 r.

Czy tak dobra ściągalność podatków to trwała tendencja?

Pragnę podkreślić, że uszczelnienie systemu podatkowego traktowane jest priorytetowo i będzie kontynuowane. Aktualnie prowadzone są prace związane z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt przewiduje m.in. implementację dyrektywy w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich.

Powrót

© FORUM S.A