​Sukces Polski w Luksemburgu

numer 2456 - 12.10.2019 ▶ Gospodarka

FINANSE W budżecie strefy euro będą środki dla krajów spoza niej, m.in. dla Polski. Taki jest efekt negocjacji podczas spotkania ministrów finansów w Luksemburgu. – To duży sukces Polski – uznał minister Jerzy Kwieciński.

Podczas negocjacji ministrów finansów w Luksemburgu dotyczących instrumentu finansowego dla strefy euro udało się zapewnić osobny instrument dla krajów spoza eurolandu. – Co dla nas bardzo ważne, o co apelowaliśmy, będzie również osobny instrument dla krajów spoza strefy euro. To duży sukces Polski – powiedział szef resortu finansów, inwestycji i rozwoju.

Kwieciński podkreślił, że został osiągnięty cel, na którym Polsce zależało, żeby nie było dwóch ścieżek w Europie, żeby nie było budżetu dla strefy euro i osobnego budżetu dla wszystkich. – Nie ma tu osobnego budżetu. Te działania, o których mówimy, są wpisane w jeden budżet europejski. Wszystkie kraje siedzą przy stole i wspólnie decydują, czego przykładem było spotkanie w Luksemburgu. Decyzje w tej sprawie są podejmowane przez wszystkie kraje członkowskie – zaznaczył minister.

Nowe instrumenty finansowe mają wspierać przeprowadzanie reform gospodarczych i zapewniać większą spójność pomiędzy państwami członkowskimi. Otwarte jest pytanie, jakie będą kryteria przyznawania środków i jakie ostatecznie pieniądze zostaną przeznaczone na te instrumenty. – Problemy, które dotyczą przeprowadzanych reform faktycznie nieco różnią się pomiędzy tymi dwoma obszarami, czyli strefą euro i krajami, które w niej nie są. Stąd dwa instrumenty, ale one mają działać na podobnych zasadach – wyjaśnił Kwieciński.

(jak, PAP)

Autor: jak

Powrót

© FORUM S.A