Więcej ekologicznego ciepła w Rzeszowie

numer 2456 - 12.10.2019 ▶ Gospodarka

List intencyjny w sprawie budowy II linii technologicznej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie podpisali w czasie tegorocznego Kongresu 590 marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz władze Grupy PGE – Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych, i Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła.

Wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek powiedział, że już podczas zakończonej w ubiegłym roku budowy I linii ITPOE w Rzeszowie zaprojektowana została także II linia, a dzięki woli dalszej współpracy ze strony marszałka województwa z Grupą PGE, wyrażonej podpisaniem listu intencyjnego, możliwe będzie jej wyposażenie i uruchomienie technologiczne. Zdaniem władz Grupy PGE pozwoli to na rozbudowę tego nowoczesnego i ekologicznego obiektu służącego unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i pozwalającego na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesie ich termicznego przekształcania. Przyczynia się to także do produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie. – W ten sposób, działając na rynku lokalnym, przyczyniamy się naszymi elektrociepłowniami do realizacji celów, jakie w związku z ochroną środowiska zostały postawione przed województwami – powiedział Wasiłek. Dodał, że w najbliższym czasie zostanie rozpisany przetarg na wykonawcę planowanej budowy.

– Celem PGE Energia Ciepła jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i ciepła swoim klientom, a ta inicjatywa się w to wpisuje – zaznaczył prezes Wojciech Dąbrowski. Wyraził nadzieję na dalszą efektywną współpracę z władzami samorządowymi województwa, a także na to, że wkrótce będzie możliwe poinformowanie lokalnej społeczności o rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia.

– To ważny moment i ważna decyzja, która pozwoli nam zracjonalizować gospodarkę odpadami w regionie – powiedział marszałek Władysław Ortyl. Dodał, że trzeba pamiętać o tym, że odpady to zarówno kwestia ochrony środowiska, jak też gospodarki Podkarpacia, a podpisany list intencyjny i dalsza współpraca z Grupą PGE pozwoli uzyskać ekologiczne, a zarazem ekonomicznie efektywne rozwiązania. Umożliwi to dalsze skuteczne działanie na rzecz mieszkańców regionu i przyczyni się do rozwoju Podkarpacia.

 Zgodnie z zapowiedziami Grupy PGE planowany projekt zwiększy wydajność zakładu ze 100 tys. do 180 tys. ton odpadów rocznie. Przed przystąpieniem do projektu niezbędne jest wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych, uwzględniających aktualną i prognozowaną na najbliższe lata sytuację na rynku odpadów możliwych do termicznego przetworzenia w ITPOE. W ostatnim czasie zmieniły się regulacje dotyczące dostarczania odpadów do instalacji ich przetwarzania. W związku z tym PGE Energia Ciepła zobowiązana będzie ogłosić postępowanie zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych na dostawę paliwa do ITPOE. Planowana budowa wpłynie na zrównoważony i niskoemisyjny rozwój Podkarpacia, poprawiający jakość powietrza w regionie.

Autor: mg

Powrót

© FORUM S.A