Matka nasza

numer 2478 - 09.11.2019 ▶ Opinie

Człowieczeństwo, w szczególności jego wymiar wspólnotowy, przejawia się również poprzez życie w narodzie, ojczyźnie i państwie. Ojczyzna stanowi splot czy syntezę wspólnoty ziemi, wspólnoty osób i wspólnoty historycznej, a nade wszystko wspólnoty kultury i wartości. Ojciec Józef M. Bocheński zauważa: „Ojczyzna (…) to rzeczywiście coś podobnego do ojca czy matki i nie myli się tradycja wielu ludów, gdy ją matką nazywa”. Właściwą postawą wobec własnej ojczyzny jest patriotyzm – mądre jej kochanie, troska o nią i odpowiedzialność za nią. Podobnie jak należy kochać swoich bliskich bardziej niż inne osoby, również powinniśmy kochać swój naród i swoją ojczyznę bardziej niż inne narody i ich ojczyzny. Przesądem jest zatem pogląd głoszący, że taka postawa ma charakter negatywny. Niewłaściwe traktowanie narodu i ojczyzny natomiast wyraża się w obojętności wobec nich, słabej więzi z nimi, braku dumy z ich osiągnięć, ojkofobii (w Scrutonowskim rozumieniu – niechęć do własnego dziedzictwa, kraju, kultury), „pedagogice wstydu”, deprecjonowaniu ich bohaterów i wybielaniu zdrajców, braku poszanowania symboliki narodowej i instytucji państwowych oraz kosmopolityzmie i szowinizmie.

Autor: Jan Galarowicz

Powrót

© FORUM S.A