​Powstał projekt ustawy offshore

numer 2478 - 09.11.2019 ▶ Gospodarka

OZE Ministerstwo Energii przygotowało projekt oczekiwanej przez branżę ustawy wspierającej rozwój energetyki typu offshore na Morzu Bałtyckim. – To pomoże systemowo uformować sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Przyspieszenie prac nad regulacjami dla offshore jest konieczne ze względu na uwzględnienie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. W trwających blisko rok pracach nad opracowaniem ustawy, której celem jest wsparcie rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku, uczestniczyli partnerzy społeczni zainteresowani inwestycjami w ten sektor OZE.

Jak poinformował resort energii, przygotowany został finalny projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, który jest już gotowy do dalszych prac legislacyjnych. – Proponowane regulacje w istotny sposób przyczynią się do powstania w przyszłości systemowo uformowanego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Jednocześnie ministerstwo wystąpiło z wnioskiem o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Jest to niezbędny krok do uruchomienia procesu konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. – Mamy nadzieję, że uda nam się je uruchomić w ciągu 2–3 tygodni – powiedział sekretarz stanu w resorcie Krzysztof Kubów, odpowiedzialny za obszar odnawialnych źródeł energii.

Chociaż czas potrzebny do uchwalenia tego typu ustaw zazwyczaj wynosi około roku, to z uwagi na potrzebę szybkich rozwiązań prawnych w tym wypadku może zostać skrócony do kilku miesięcy.

(p.woz.)

Autor: p. woz.

Powrót

© FORUM S.A