Rekordowy wzrost firmowych nakładów na badania i rozwój

numer 2478 - 09.11.2019 ▶ Gospodarka

INNOWACYJNOŚĆ W latach 2016–2018 wzrósł odsetek firm prowadzących aktywność innowacyjną. Równocześnie dynamicznie wzrosła też liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe – poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W 2018 r. nakłady wewnętrzne na prace badawczo-rozwojowe wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku aż o 24,6 proc. W przeliczeniu na jednego mieszkańca przekłada się to na kwotę 668 zł. Wskaźnik intensywności prac B+R, który stanowi udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,21 proc. (wobec 1,03 proc. w 2017 r.) i był to największy wzrost w ciągu ostatnich lat.

Według Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, dane te są wymiernym dowodem na to, że polska gospodarka przeistacza się w coraz bardziej innowacyjną, a przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę inwestowania w badania i rozwój. Ten proinnowacyjny trend to efekt m.in. dwóch ustaw o innowacyjności oraz wielu instrumentów (np. Start in Poland) służących budowaniu i umacnianiu kultury innowacyjności w rodzimym biznesie.

W 2018 r

Pozostało 50% treści.

Autor: ar

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A