Rekordowy wzrost firmowych nakładów na badania i rozwój

numer 2478 - 09.11.2019 ▶ Gospodarka

INNOWACYJNOŚĆ W latach 2016–2018 wzrósł odsetek firm prowadzących aktywność innowacyjną. Równocześnie dynamicznie wzrosła też liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe – poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W 2018 r. nakłady wewnętrzne na prace badawczo-rozwojowe wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku aż o 24,6 proc. W przeliczeniu na jednego mieszkańca przekłada się to na kwotę 668 zł. Wskaźnik intensywności prac B+R, który stanowi udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,21 proc. (wobec 1,03 proc. w 2017 r.) i był to największy wzrost w ciągu ostatnich lat.

Według Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, dane te są wymiernym dowodem na to, że polska gospodarka przeistacza się w coraz bardziej innowacyjną, a przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę inwestowania w badania i rozwój. Ten proinnowacyjny trend to efekt m.in. dwóch ustaw o innowacyjności oraz wielu instrumentów (np. Start in Poland) służących budowaniu i umacnianiu kultury innowacyjności w rodzimym biznesie.

W 2018 r. największym poziomem nakładów wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się – podobnie jak w latach poprzednich – sektor przedsiębiorstw. Przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych blisko 17 mld zł (wzrost o 27,7 proc. w stosunku do 2017 r.). Równocześnie rośnie liczba firm zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. W 2018 r. było ich prawie 5,8 tys., czyli o 13,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak podał resort przedsiębiorczości i technologii w swoim komunikacie, w latach 2016–2018 aktywność innowacyjną wykazało 26,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 21 proc. przedsiębiorstw usługowych. To zdecydowanie więcej niż w latach 2015–2017, kiedy aktywność innowacyjną odnotowało 20,2 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 11,9 proc. przedsiębiorstw usługowych.

Coraz większe zainteresowanie firm działalnością badawczo-rozwojową przekłada się na liczbę pracowników realizujących prace B+R, w tym pracowników naukowych zatrudnionych w biznesie. W 2018 r. po raz pierwszy była ona wyższa niż zatrudnionych w sektorze szkolnictwa wyższego. Odsetek osób zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową w tych sektorach wynosił odpowiednio 48,3 proc. i 48,2 proc. ogólnej liczby pracowników B+R.

(ar)

Autor: ar

Powrót

© FORUM S.A