​Maleją zagraniczne zobowiązania Polski

numer 2530 - 14.01.2020 ▶ Gospodarka

FINANSE Międzynarodowa pozycja inwestycyjna (MPI) Polski od kilku lat systematycznie się poprawia – informuje Polski Instytut Ekonomiczny. W II kwartale 2019 r. różnica między polskimi aktywami i pasywami zagranicznymi wyniosła 53 proc. PKB. To o kilkanaście pkt proc. więcej niż w latach 2011–2014. Ostatni tak dobry wynik odnotowano w drugiej połowie 2008 r., a więc w szczycie poprzedniego cyklu koniunkturalnego.

MPI to wskaźnik, który informuje, czy dany kraj jest wierzycielem, czy dłużnikiem netto w stosunku do zagranicy. Taki bilans aktywów i pasywów zagranicznych jest zatem zestawieniem należności zagranicznych danego kraju oraz zobowiązań tego kraju wobec zagranicy. Na zmianę stanów należności i zobowiązań wpływają wielkość obrotów z zagranicą, różnice kursowe, a także różnice z wyceny aktywów i pasywów.

Poprawa MPI w Polsce w ostatnich latach to przede wszystkim wynik spadających pasywów Polski za granicą. Zobowiązania zagraniczne Polski spadły z ok. 110 proc. PKB w latach 2011 i 2012, do ok. 100 proc. PKB obecnie. W tym czasie stan polskich aktywów za granicą pozostawał na podobnym poziomie ok. 45–50 proc. PKB.

Mimo poprawy Polska wciąż ma gorszy bilans netto inwestycji za granicą niż większość państw UE. Niższą MPI niż Polski odnotowało siedem państw UE, m.in. Irlandia, Grecja, Cypr, Portugalia czy Hiszpania.

Warto pamiętać, że ujemna pozycja inwestycyjna występuje we wszystkich państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które charakteryzują się wysokim importem kapitału z zagranicy.

Według ekspertów MPI jest kluczowym miernikiem oceny stabilności krajowej gospodarki.

 

Autor: p.woz.

Powrót

© FORUM S.A