​Maleją zagraniczne zobowiązania Polski

numer 2530 - 14.01.2020 ▶ Gospodarka

FINANSE Międzynarodowa pozycja inwestycyjna (MPI) Polski od kilku lat systematycznie się poprawia – informuje Polski Instytut Ekonomiczny. W II kwartale 2019 r. różnica między polskimi aktywami i pasywami zagranicznymi wyniosła 53 proc. PKB. To o kilkanaście pkt proc. więcej niż w latach 2011–2014. Ostatni tak dobry wynik odnotowano w drugiej połowie 2008 r., a więc w szczycie poprzedniego cyklu koniunkturalnego.

MPI to wskaźnik, który informuje, czy dany kraj jest wierzycielem, czy dłużnikiem netto w stosunku do zagranicy. Taki bilans aktywów i pasywów zagranicznych jest zatem zestawieniem należności zagranicznych danego kraju oraz zobowiązań tego kraju wobec zagranicy. Na zmianę stanów należności i zobowiązań wpływają wielkość obrotów z zagranicą, różnice kursowe, a także różnice z wyceny aktywów i pasywów

Pozostało 51% treści.

Autor: p.woz.

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A