Dziękując z góry

numer 2535 - 20.01.2020 ▶ Opinie

I jak tu nie dziękować

wciąż Armii Czerwonej

za wielkie wyzwolenie

ojczyzny skrwawionej?

Za zgwałcone kobiety,

skradzione zegarki,

za haracze ściągane

z polskiej gospodarki.

Było przeszło, choć czasem

chwytają mnie dreszcze:

czy nie pragną nas czasem

wyzwolić raz jeszcze?

Autor: Marcin Wolski

Powrót

© FORUM S.A