Amerykanie pomogą przy OZE

numer 2535 - 20.01.2020 ▶ Gospodarka

PRZEMYSŁ Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i General Electric (GE) będą bliżej współpracować w sektorze nowoczesnych źródeł energii. Umowa zakłada w szczególności wspólne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych w Polsce.

Zgodnie z podpisanym przez ARP i amerykański koncern listem intencyjnym strony będą wspólnie rozwijać krajowy potencjał produkcyjny i usługowy w sektorze nowoczesnych konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Umowa zakłada w szczególności wspólne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych w Polsce. Spółki planują również prace nad wdrożeniem rozwiązań teleinformatycznych związanych z cyberbezpieczeństwem infrastruktury przemysłowej.

Duże oczekiwania związane są szczególnie ze współpracą w rozwoju sektora offshore. Dzięki toczącym się pracom legislacyjnym już wkrótce realizowane na terenie Polski projekty morskich farm wiatrowych o mocy 5,5 GW uzyskają decyzje środowiskowe. Turbiny o mocy 7,1 GW mają już wydane warunki przyłączenia do sieci. – Branża offshore jest sektorem strategicznym dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i coraz istotniejszej roli OZE, ale także ze względu na krajowe możliwości produkcyjne. W portfelu kapitałowym ARP mamy GSG Towers czy Energomontaż Północ Gdynia. Działalność obu spółek koncentruje się na produkcji wysoko wyspecjalizowanych konstrukcji stalowych właśnie dla sektora offshore – powiedział po podpisaniu umowy Cezariusz Lesisz, prezes ARP.

GE ma wieloletnie doświadczenie i know-how w zakresie projektowania i produkcji urządzeń związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej; projektowania, produkcji, montażu i serwisu turbin gazowych. Spółka działa również w obszarze rozwiązań teleinformatycznych, których celami są m.in.: podniesienie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz projektowanie, produkcja, montaż i budowa systemów magazynowania energii elektrycznej wraz z infrastrukturą informatyczną dla ich optymalizacji i zarządzania.

Podpisane porozumienie to efekt prowadzonych od 2017 r. rozmów dotyczących zwiększenia udziału polskich firm w globalnym łańcuchu dostaw GE. Ich pierwszym etapem było podpisanie w październiku 2019 r. listu intencyjnego pomiędzy ministrem inwestycji i rozwoju a GE rozszerzającego współpracę o sektory OZE i energetyki gazowej.

 

Autor: ar

Powrót

© FORUM S.A