Szybciej koleją z Warszawy do Białegostoku

numer 2671 - 30.06.2020 ▶ Gospodarka

Rusza modernizacja ostatniego odcinka linii kolejowej Rail Baltica od Czyżewa do Białegostoku. Dostosowanie linii do dużych prędkości znacząco  skróci czas podróży ze stolicy Polski do stolicy Podlasia.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę za ponad 3,3 mld zł na modernizację odcinka linii kolejowej Czyżew–Białystok i dostosowanie go do prędkości 200 km/h. Dzięki temu podróż pociągiem między Warszawą a Białymstokiem zajmie poniżej 90 min. Poza tym stacje i przystanki będą dostępniejsze dla podróżnych. – Modernizacja transeuropejskiego korytarza Rail Baltica na terenie      Polski to jeden z najważniejszych projektów zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, co zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność transportu kolejowego. Zyska gospodarka kraju i zwiększy się rola Polski na mapie transportowej Europy – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Prace na odcinku Czyżew

–Białystok obejmą kompleksową modernizację ponad 71 km linii. Zmodernizowanych zostanie 5 stacji: Czyżew, Szepietowo, Łapy, Racibory i Białystok, oraz wybudowana zostanie nowa stacja Baciuty (obecnie przystanek). Przebudowanych zostanie także 11 przystanków: Kity, Dąbrowa Łazy, Szymbory, Jabłoń Kościelna, Zdrody Nowe, Łapy Osse, Uhowo, Bojary, Trypucie, Niewodnica, Klepacze. Wszystkie stacje i przystanki zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pomiędzy Czyżewem a Białymstokiem skrzyżowania wielopoziomowe – wiadukty i tunele – zastąpią przejścia i przejazdy kolejowo-drogowe. Inwestycja obejmuje budowę 200-metrowego mostu na Narwi między Łapami a Uhowem oraz kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych. – Konsekwentnie realizujemy inwestycje na polskim odcinku Rail Baltica i w pełni wykorzystujemy środki z programu CEF – Łącząc Europę. Prace na odcinku Czyżew–Białystok to największy kontrakt za 3,3 mld zł netto, który zwiększy możliwości kolei na Podlasiu, w Polsce oraz na międzynarodowym połączeniu Rail Baltica – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Oprócz modernizacji linii kolejowej  modernizowane są też dworce. W ubiegłym tygodniu otwarty został nowoczesny i dostępny dla wszystkich podróżnych dworzec kolejowy w Bielsku Podlaskim. Dobiega także końca przebudowa zabytkowego dworca w Białymstoku – jedna z największych inwestycji programu modernizacji dworców PKP na latach 2016–2023.

 

Autor: Andrzej Ratajczyk

Powrót

© FORUM S.A