​Cyfrowe usługi publiczne motorem rozwoju gospodarczego

numer 2671 - 30.06.2020 ▶ Gospodarka

RAPORT Cyfrowe usługi publiczne mogą się stać jednym z filarów odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 – uważają eksperci Warsaw Enterprise Institute (WEI).

W ciągu ostatnich lat można zaobserwować wyraźne przyspieszenie procesu cyfryzacji usług publicznych. Coraz więcej spraw można załatwić online, a ze zdalnych metod potwierdzania tożsamości korzysta coraz więcej osób, o czym może świadczyć rosnąca popularność profilu zaufanego (korzysta z niego już ponad 7 mln Polaków). Jednocześnie, jak wynika z raportu WEI, dostrzegalny jest istotny problem związany z rozproszeniem usług na poszczególne platformy, brak interoperacyjności rejestrów i platform czy ostatecznie wciąż niezadowalająca popularność cyfrowych usług publicznych.

– Dużo mówimy o e-państwie, podejmowane są w tym kierunku kolejne kroki, jednak nadal dostrzegamy wiele pól do poprawy. Docelowo powinniśmy dążyć chociażby do tego, by cyfryzować nie poszczególne czynności, lecz całe procesy, tak aby możliwe było kompleksowe załatwienie sprawy zdalnie. Istotnym problemem jest ponadto niedostateczny poziom digitalizacji obiegu dokumentów wewnątrz struktur administracji publicznej

Pozostało 51% treści.

Autor: ar

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A