Wieje zieloną energią od PGE

numer 2671 - 30.06.2020 ▶ Gospodarka

Grupa PGE, największa w kraju firma sektora elektroenergetycznego, uruchomiła w północno-zachodniej Polsce dwie  farmy wiatrowe o łącznej mocy blisko 100 MW. Inwestycja ta, zwiększając moc zainstalowaną farm wiatrowych grupy o blisko 20 proc., ugruntowała pozycję firmy jako największego producenta zielonej energii w Polsce. PGE systematycznie zwiększa nakłady na odnawialne źródła energii. Obecnie spółka z bezemisyjnych źródeł wytwarza 1,8 TWh energii rocznie i nie zwalnia tempa w nakładach na odnawialne źródła energii. 

Na terenie miejscowości Starza, Rybnice oraz Karnice stanęły łącznie 43 ogromne turbiny wiatrowe. Wyprodukowana z nich rocznie energia na poziomie 275 GWh pozwoli zaspokoić potrzeby 120 tys. gospodarstw domowych, czyli dużego polskiego miasta. Oddanie do użytku farm PGE sprawiło, że łączna moc wiatraków należących do Grupy PGE wzrosła do blisko 650 MW. To ugruntowało pozycję Polskiej Grupy Energetycznej jako największego wytwórcy zielonej energii w Polsce.

Ogromna inwestycja

Budowa farm wiatrowych Karnice II i Starza/Rybice była gigantycznym przedsięwzięciem. Do wykonania fundamentów wszystkich 43 wiatraków zużyto 16 340 m sześc. betonu, do którego przewiezienia potrzeba było ponad 1800 kursów betonowozów. W betonie zostało zatopione 2120 t stali zbrojeniowej. To więcej, niż wynosi waga ośmiu samolotów pasażerskich Boeing 787 Dreamliner.

Na powstałych w ten sposób fundamentach zbudowano wieże o wysokości 110 oraz 125 m. Na każdej z nich została zamontowana turbina o wadze 260 t, do której przymocowane zostały gigantyczne łopaty wykonane z laminatu, których długość wynosi 100 m, a w przypadku wiatraków o większej mocy nawet 110 m. A przecież cała inwestycja nie skończyła się na wiatrakach – potrzebna była jeszcze infrastruktura towarzysząca, wyprowadzenie mocy, a także trzydziestokilometrowa kablowa linia wysokiego napięcia pomiędzy Kamieniem Pomorskim a Skrobotowem.

Inwestycja PGE w nowe farmy wiatrowe jest także dowodem na konsekwencję firmy w rozwijaniu zeroemisyjnych źródeł energii. Wiatraki pracują także na górze Kamieńsk, usypanej z gruntu usuniętego znad złóż węgla brunatnego w okolicy Bełchatowa. Obecnie Grupa PGE posiada 16 farm wiatrowych.

Transformacja w kierunku zeroemisyjności

Najnowsza inwestycja PGE doskonale oddaje zaangażowanie grupy w rozwój polskiej gospodarki. W jej realizację zaangażowane były polskie firmy. Konsorcjum firm z branży elektroenergetycznej Elektromontaż Wschód i El-IN wykonało kontrakt na budowę linii wysokiego napięcia. Natomiast Enea Operator wykonała 28 km linii kablowej wysokiego napięcia.

Inwestycje w OZE, dokonywane przez Grupę PGE, wpisują się w szerszy plan transformacji energetycznej Polski, która zakłada zwrot w kierunku nisko- i zeroemisyjnym.

– Polski rząd konsekwentnie realizuje działania zmierzające w kierunku zmniejszenia emisyjności z poszanowaniem konwencjonalnej podstawy i w dialogu ze stroną społeczną. Inwestycja w farmy wiatrowe nie tylko poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju, lecz także ma ogromne znaczenie dla regionu. To największa inwestycja w farmy wiatrowe w Polsce. W sumie 43 wiatraki, których przewidywana roczna produkcja na poziomie 275 GWh energii, pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 120 tys. gospodarstw domowych

Pozostało 51% treści.

Autor: Paweł Woźniak

Wykup prenumeratę Powrót

© FORUM S.A